Recycled

Co to jest Desigual Recycled

Recykling - to system czynności i procesów, zmierzający do odzyskania i ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, przy jak najmniejszym wkładzie energetycznym. Podstawą recyklingu jest właściwa selekcja odpadów, a następnie ich przetworzenie na nowe produkty i wykorzystanie w maksymalnym stopniu. Surowiec odzyskuje się możliwie wielokrotnie, przerabiając go ponownie po każdym kolejnym wykorzystaniu, do momentu aż straci swój potencjał. Materiał, który po przetworzeniu można wykorzystać ponownie nazywamy surowcem wtórnym.

Recykling jako system organizuje i reguluje cały obieg materiałów, do którego włączane są surowce wtórne. Ponieważ jest to z założenia system niezbędny ochronie środowiska, w obecnym jego stanie, powinien być wspierany przez ustawodawstwo, przedsiębiorców i producentów, a także konsumentów.